Voorwaarden

Onze voorwaarden

• Onze opvang is niet verantwoordelijk bij een uitbraak van kennelhoest. De gedane dierenartskosten en kosten van medicijnen worden aan de klant doorgerekend. Bij ziekteverschijnselen, duidelijk of onduidelijk en bij verwondingen zal de onze dierenarts steeds verwittigd worden en zal deze het dier verzorgen en behandelen. De dierenarts zal een diagnose en kostprijs meedelen op een formulier dat de eigenaar meekrijgt bij afhaling van het dier. deze kosten zullen worden doorgerekend. Indien onze dierenarts niet bereikbaar is wordt een andere dierenarts gecontacteerd.

• Uw hond dient gevaccineerd te zijn met alle verplichte inentingen: Parvavirose, kennelhoest, hondenziekten, hepatitis, ziekte van Weil en Borditella Bronchisepetica en dit minimum 14dagen voor het verblijf.

• Uw hond is ontwormd, maximum 3 maanden voor verblijf.

• Uw hond is behandeld tegen vlooien en teken maximum 1 maand voor verblijf.

• De prijs bedraagt het aantal gereserveerde dagen. Dag van binnenkomen en vertrek ingerekend.

• Bij vroegtijdig vertrek van de hond wordt dit niet in mindering gebracht. • Indien het dier niet wordt opgehaald binnen de 3 dagen na het verstrijken van de afgesproken datum wordt de hond naar het asiel gebracht en zal worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure. Dit alles wordt ook ten koste gebracht van de eigenaar.

• Bij een verwonding, ongeval, ziekte, overlijden, diefstal of brand kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld en zal de eigenaar geen vergoeding kunnen eisen.

• De betaling word vooraf uitgevoerd en indien er gewerkt wordt met een reservatie moet het volledige bedrag op voorhand worden betaald.

• Bij reservering wordt het volledige bedrag betaald. Dit op rekening: BE50 1030 7345 3118

• Als het bedrag op onze rekening gestort is, is de hond ingeschreven.

• Als de klant niet komt opdagen zonder tijdige annulatie blijft de klant het ganse bedrag van de gereserveerde periode verschuldigd. Indien de annulatie meer dan 2 weken op voorhand word aangekondigd houden wij een vergoeding van 25%

• Bij annulatie minder dan 14 dagen voor aankomst, wordt er 50% niet terugbetaald. • Elk dier zal afzonderlijk gehuisvest worden. Dit ook in de speelzones of met indien afgesproken voorwaarden met het baasje.

• De hond moet sociaal zijn tegenover mens en dier als dit niet het geval is hebben wij het recht het dier te weigeren.